Τράπεζες:

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΤΗΣ Τρίτη, 9 Απριλίου 2013


Τράπεζες: Τα «μαξιλάρια» και το άγχος της τριετίας
Με ισχυρό «μαξιλάρι» κεφαλαίων θα βρεθούν, μετά την ολοκλήρωση των εξαγορών και της ανακεφαλαιοποίησης οι τρεις από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, ενώ η αγορά περιμένει να δει τι θα συμβεί με την Εθνική, η οποία χρειάζεται περισσότερα κεφάλαια και η διοίκησή της έχει υποβάλει σχετικό αίτημα.


Μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, Alpha, Πειραιώς και Eurobank θα διαθέτουν βασικά εποπτικά κεφάλαια, που θα ξεπερνούν κατά 4,5 δισ. ευρώ, το ελάχιστο απαιτούμενο όριο (9%). Πρόκειται για «μαξιλάρι» κεφαλαίων που έχει σχεδιασθεί, ώστε να απορροφηθούν τυχόν ζημιές ως το τέλος του 2014 και κυρίως να αντιμετωπισθεί το «άγχος» της περαιτέρω αύξησης των επισφαλειών.

Η αρχιτεκτονική, άλλωστε, του σχεδίου ανακεφαλαιοποίησης προβλέπει να «προικισθούν» οι τράπεζες με την αναγκαία κεφαλαιακή υπερεπάρκεια ώστε, ακόμη και μετά από ενδεχόμενες ζημιές, το Core Tier I να μην υποχωρήσει κάτω του 9% ως το τέλος του 2014 και επομένως να μην χρειασθεί καμία συστημική τράπεζα πρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση.

Πρόκειται για στοιχείο με κομβική σημασία και για τους ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι θα σταθμίσουν το αν συμμετάσχουν ή όχι στις ΑΜΚ με κριτήριο μεταξύ άλλων και το αν οι τράπεζες κεφαλαιοποιούνται επαρκώς για να αντέξουν στο σημερινό αβέβαιο και επικίνδυνο περιβάλλον, όπως βέβαια και την πρόθεσή και ικανότητα των τραπεζών -όπως θα φανεί από τα business plan και τις παρουσιάσεις- να παράξουν νέα κεφάλαια μέσω συνεργειών και πωλήσεων assets.

Υπό το παραπάνω πρίσμα το Euro2day “ακτινογραφεί” σήμερα την κεφαλαιακή (υπερ) επάρκεια των τραπεζών, όπως θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση των ΑΜΚ και της έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων (CoCos) αλλά και τα "έξτρα" μαξιλάρια που θα προσδώσουν στις τράπεζες ο αναβαλλόμενος φόρος και η εμπλοκή των υβριδικών τίτλων και των ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης στην ανακεφαλαιαοποίηση.

Με βάση την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος οι συστημικές τράπεζες οφείλουν να αποφασίσουν τις αυξήσεις κεφαλαίου εντός Απριλίου και να έχουν δηλώσει ως τις 15 Απριλίου αν και πως εξασφαλίζουν την κάλυψη του 10% των ΑΜΚ από ιδιώτες επενδυτές.

Alpha και Πειραιώς έχουν κινήσει ήδη τις σχετικές διαδικασίες. Η πρώτη για ΑΜΚ ως 4,576 δισ. ευρώ, εκ των οποίων κεφάλαια ως 550 εκατ. ευρώ μπορούν να καλυφθούν από ιδιώτες και η δεύτερη για αύξηση κεφαλαίου ύψους 7,33 δισ. ευρώ, με τους ιδιώτες να καλύπτουν ως 733 εκατ. ευρώ.

Με τη σειρά τους, τα Διοικητικά Συμβούλια Εθνικής και Eurobank συγκαλούνται σήμερα για να ορίσουν γενικές συνελεύσεις για την πραγματοποίηση δύο χωριστών αυξήσεων κεφαλαίου, μετά και την αναστολή της συγχώνευσης.

Alpha και Πειραιώς ανοίγουν το χορό της ανακεφαλαιοποίησης. Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο είναι ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αυξήσεων κεφαλαίου και ενδεχόμενης έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών θα διαθέτουν «ισχυρό» κεφαλαιακό απόθεμα.


«Μαξιλάρι» κεφαλαίων ύψους 2,7 δισ. για Alpha

Η Alpha Bank θα διαθέτει βασικά εποπτικά κεφάλαια ύψους 5,2 δισ. ευρώ, που θα αντιστοιχούν στο 12,8% του σταθμισμένου ενεργητικού της, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012. Σε επίπεδο ομίλου (συμπεριλαμβανομένης της Εμπορικής) τo EBA Core Tier I θα ανέρχεται σε 7,9 δισ. ευρώ και θα αντιστοιχεί στο 13,7% του σταθμισμένου ενεργητικού Alpha- Εμπορικής.

Με βάση το σταθμισμένο ενεργητικό του ομίλου Alpha στις 31/12/2012 ο όμιλος θα διαθέτει κεφαλαιακή υπερεπάρκεια ύψους 2,7 δισ. ευρώ.


Στα 1,1 δισ. το κεφαλαιακό απόθεμα για Πειραιώς

Αντίστοιχα, ο όμιλος Πειραιώς (συμπεριλαμβανομένων της Γενικής και του υγιούς τμήματος της ΑΤΕ) μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης θα διαθέτει EBA Core Tier I ύψους 5,04 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 11,7% του σταθμισμένου ενεργητικού της 31ης Δεκεμβρίου. Θα διαθέτει, δηλαδή, κεφαλαιακό απόθεμα 1,1 δισ. ευρώ.

Τα νούμερα για την Πειραιώς αλλάζουν προς το θετικότερο, μετά την εξαγορά των ανακεφαλαιοποιημένων από ΤΧΣ και Κύπρο στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των Κύπρου, CPB και Ελληνικής στην Ελλάδα. Το σταθμισμένο ενεργητικό του αυξάνεται κατά 16 δισ. ευρώ και τα κεφάλαιά κατά 1,5 δισ. ευρώ για τα οποία, όμως, πλήρωσε 524 εκατ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, η Πειραιώς πήρε δάνεια 23,9 δισ. ευρώ, με προβλέψεις 8 δισ. ευρώ και όλες τις καλύψεις, που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει σημαντική περαιτέρω επιδείνωση για την ελληνική οικονομία και τους δανειολήπτες ώστε να εγγράψει νέες ζημιές από το παραπάνω χαρτοφυλάκιο δανείων.

Τέλος εκκρεμεί η ολοκλήρωση του deal εξαγοράς της Millennium που θα διενεργηθεί, αλά γαλλικά. Δηλαδή, οι Πορτογάλοι θα ανακεφαλαιοποιήσουν την τράπεζα, πριν την πουλήσουν, βάζοντας κεφάλαια και για επισφάλειες, που βάσει του δυσμενούς σεναρίου της BlackRock θα προκύψουν, στην τριετία


Στο 10,8% ο δείκτης Core Tier I για Eurobank

Εφόσον η Eurobank λάβει μέσω ΑΜΚ και CoCos κεφάλαια, ύψους 5,83 δισ. ευρώ, όσα δηλαδή είχε εκτιμήσει η Τράπεζα της Ελλάδος, ο δείκτης EBA Core Tier I θα διαμορφωθεί σε 10,8% του σταθμισμένου ενεργητικού, που είχε στις 31/12/2012.

Θα διαθέτει, δηλαδή, βασικά εποπτικά κεφάλαια 4,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 680 εκατ. ευρώ θα αποτελούν κεφαλαιακό απόθεμα. Σημειώνεται ότι η Eurobank θα πρέπει να προχωρήσει σε ΑΜΚ τουλάχιστον 4,9 δισ. ευρώ για να ανέλθει το Core Tier I σε 6% τουλάχιστον. Επομένως η συμμετοχή των ιδιωτών θα πρέπει να ανέλθει σε τουλάχιστον 490 εκατ. ευρώ.

Το capital buffer της Eurobank θα ενισχυθεί περαιτέρω από την αναγνώριση του αναβαλλόμενου φόρου στο 20% του Core Tier I, από 10% που ίσχυε μέχρι πρόσφατα καθώς και από το «κούρεμα» των κατόχων υβριδικών τίτλων και ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης. Ενδεχόμενη δε εξαγορά» μικρότερων τραπεζών ή απορρόφηση υγιών στοιχείων ενεργητικού θα χαρίσει στην τράπεζα και συνέργειες.


Το πρόβλημα αλλά και οι «άσσοι» της Εθνικής

Στον αντίποδα, η Εθνική αν ανακεφαλαιοποιηθεί με τα 9,7 δισ. ευρώ, όπως έχει υπολογισθεί από την ΤτΕ, θα διαθέτει, σύμφωνα με τραπεζικούς αναλυτές, EBA Core Tier I που θα υπολείπεται οριακά του ελάχιστου απαιτούμενου ορίου 9%.

Η διοίκηση της Εθνικής έχει ζητήσει να επικαιροποιηθούν οι κεφαλαιακές της ανάγκες, και επιμένει στο παραπάνω αίτημα, ζητώντας πρακτικά να αυξηθεί το ύψος των κεφαλαιακών της αναγκών.

Αν το αίτημα της δεν γίνει αποδεκτό θα προχωρήσει σε ΑΜΚ 9,7 δισ. ευρώ και θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες κινήσεις που θα ανεβάσουν το δείκτη EBA Core Tier I σε επίπεδα υψηλότερα του 11%. Παρ ότι επισήμως δεν επιβεβαιώνεται οι ενέργειες αυτές θα σχετίζονται με πώληση θυγατρικών ή διάθεση ποσοστών (Αστήρ Παλάς, διάθεση ποσοστού Finansbank κ.ά.).

Επιπρόσθετα, η Εθνική έχει τους «άσσους» του υψηλού αναβαλλόμενου φόρου και του επίσης υψηλού κεφαλαιακού οφέλους από το «κούρεμα» υβριδικών τίτλων και ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης. Στόχος της διοίκησης της Εθνικής είναι να υπάρξει κεφαλαιακό όφελος της τάξης του 50% ως 100% από την εμπλοκή των υβριδικών τίτλων και των ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης στην ανακεφαλαιοποίηση.

Το πιθανότερο σενάριο είναι η τράπεζα να προτείνει στους κατόχους υβριδικών και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης, είτε την ανταλλαγή τους με μετρητά, αλλά σε discount της τάξης του 50% σε σχέση με την ονομαστική τους αξία, είτε την ανταλλαγή τους με μετοχές στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.

Σημειώνεται ότι για το σύνολο των συστημικών τραπεζών το όφελος από την αναγνώριση του αναβαλλόμενου φόρου στο 20% του Core Tier I ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ ενώ από το «κούρεμα» υβριδικών και ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης οι τράπεζες θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν πρόσθετα κεφάλαια της τάξης των 1,15 με 2,3 δισ. ευρώ.


***To Εuro2day.gr ενθαρρύνει τον διάλογο και την έκφραση απόψεων από τους αναγνώστες. Σχολιάστε το άρθρο και πείτε την άποψή σας δημόσια για όσα συμβαίνουν και μας αφορούν όλους. Αν θεωρείτε το άρθρο σημαντικό, διαδώστε το με τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Χορηγοι

Κομνηνοί Ροδοχωρίου
Rodochoritis
savsidir
Rodochoritis
ouzounis
ktimakelesidi
suma
baxevanosΑγρόκτημα Παρχαρίδης
Giannakidis

ΤΟ BANNER ΜΑΣ

johnvillage

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ, Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΗΣΥΧΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ, ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ.
ΜΠΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
" Η αληθεια απλα υπαρχει. Το ψεμα πρεπει να εφευρεθει... "
Ο Γιαννακοχωριτης αναδημοσιευει τακτικα, στα πλαισια της συνεργασιας του με αλλα ιστολογια, αλλα και στα πλαισια της προσπαθειας του για την αναδειξη του νεου μεσου, που ονομαζεται "κυβερνοχωρος" αρθρα και αποψεις αλλων bloggers.
Στην περιπτωση αυτη παρατιθεται παντοτε η πηγη και συνεπως, το παρον ιστολογιο, αποποιειται καθε νομικης ευθυνης για την ακριβεια των γραφομενων σε αλλα ιστολογια ή ιστοσελιδες.

Followers

Φωτοφραφιες απο τα περασμενα

Φωτογραφιες Συλλογου

Διαφορες Φωτογραφιες Γιαννακοχωριου

ΑΡΧΕΙΟ

Κατάλογος ιστολογίων μου

Related Posts with Thumbnails

Tofai