Σχέδιο για ρύθμιση δανείων!!!!

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΤΗΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

ΕΚΤ: "Ο.Κ." στο σχέδιο για ρύθμιση δανείων
Το πράσινο φως στην προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης για τη διευκόλυνση των ενήμερων δανειοληπτών ενυπόθηκων δανείων αλλά και στις αλλαγές για τις υπάρχουσες ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά έδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


Ωστόσο, στη γνωμοδότησή της ζητά από την κυβέρνηση να υπάρχει αυστηρός έλεγχος των νοικοκυριών που θα υπαχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Σημείωσε παράλληλα ότι ένας ανεξάρτητος φορέας θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά την αποτελεσματικότητα του προγράμματος διευκόλυνσης και τις επιπτώσεις του στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα.

Αναφορικά με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, η ΕΚΤ, ενώ βλέπει θετικά το σχέδιο των διατάξεων, επισημαίνει ότι η ορθή εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου απαιτεί και τη διάθεση επαρκών πόρων αλλά και τη θέσπιση αποτελεσματικών διαδικασιών για τη διευκόλυνση των εξωδικαστικών συμβιβασμών.

Η ΕΚΤ σημειώνει ότι η ρύθμιση θα πρέπει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ισορροπία για τήρηση της γενικής υποχρέωσης των οφειλετών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, η οποία προωθεί μια άμεση κουλτούρα πληρωμών, διατηρεί την ευρωστία των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και αποτρέπει τον ηθικό κίνδυνο και, από την άλλη πλευρά, την ανάγκη για την παροχή βοήθειας προς άτομα σε δεινή οικονομική κατάσταση.

Από την άποψη αυτή, όπως επισημαίνει η ΕΚΤ, η ορθή και ταχεία εφαρμογή του προβλεπόμενου πλαισίου είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της εν λόγω ισορροπίας.

Σημειώνεται ότι η EKT έλαβε αίτημα από το υπουργείο Ανάπτυξης για να διατυπώσει τη γνώμη της αναφορικά με το σχέδιο διατάξεων μεταρρύθμισης του πλαισίου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και το σχέδιο σχετικά με τη θέσπιση ενός καθεστώτος υποστήριξης των ατόμων σε βαθιά οικονομική δυσχέρεια στις 30 Απριλίου.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς μετά την έγκριση από την ΕΚΤ, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκρινε σήμερα, με την έκδοση γνώμης, το σχέδιο της Ελληνικής Κυβέρνησης σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και, συνεπώς, η σχετική ρύθμιση θα προωθηθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή προς ψήφιση».


Κόντρα ΥΠΑΝ - Ρουπακιώτη για το διαμεσολαβητή

Έως 20 Ιουνίου εκτιμάται ότι θα ψηφιστεί η ρύθμιση για τα δάνεια, η οποία θα κατατεθεί ως τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον αγορανομικό κώδικα.

Την ίδια ώρα, σοβαρές ενστάσεις έχει η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης στις προτάσεις του υπουργού Δικαιοσύνης κ. Ρουπακιώτη για το θέμα του διαμεσολαβητή.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται να προτείνει, ο διαμεσολαβητής να είναι μόνο δικηγόρος. Επίσης, προτείνει, για δάνειο έως 20.000 ευρώ, η αμοιβή να είναι 200 ευρώ, και για δάνειο άνω των 20.000 ευρώ, 3 τοις χιλίοις, με το κόστος να επιμερίζεται κατά τα 2/3 στις τράπεζες και κατά το 1/3 στον οφειλέτη. Αυτή η πρόταση, σύμφωνα με το υπουργείο ανάπτυξης, επιφέρει υψηλό κόστος και εξ αυτού του λόγου, υπάρχει διαφωνία.


Το σχέδιο του υπουργείο Ανάπτυξης προβλέπει τα εξής:

Δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης, όπως αυτή παρουσιάστηκε στις αρχές Απριλίου, έχουν μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όσοι έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας και άνεργοι με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, αγροτικά εισοδήματα) έως 25.000 ευρώ και εφόσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως σήμερα.

Επιπλέον, το ως άνω ποσό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ (δηλαδή έως 30.000 ευρώ ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα) για πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή και μόνιμη αναπηρία και για τρίτεκνους και πολύτεκνους.


Ποια δάνεια υπάγονται

Υπάγονται τα μη ληξιπρόθεσμα δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα για τα οποία έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, η αντικειμενική αξία της οποίας δεν ξεπερνά τις 180.000 ευρώ.


Προϋποθέσεις υπαγωγής

1. Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν ξεπερνά σε αντικειμενική αξία τις 250.000 ευρώ.

2. Το σύνολο των καταθέσεων που βρίσκονται στην κατοχή του νοικοκυριού δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.

3. Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του νοικοκυριού (κεφάλαιο) δεν ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.

Τι χορηγείται

1. Περίοδος χάριτος 48 μηνών.

2. Άμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του νοικοκυριού.

3. Η δόση καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα προσαρμόζεται σε πιθανή μεταβολή του εισοδήματος.

4. Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται κατ’ ελάχιστον 48 μήνες και η αποπληρωμή του μετά την περίοδο χάριτος συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης χωρίς καμία επιβάρυνση για τον δανειολήπτη.

Ειδικότερα για ετήσια καθαρά εισοδήματα έως 15.000 ευρώ, το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου περιορίζεται στο 1,5% (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την περίοδο χάριτος.

Για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα 6 μηνών εντός της περιόδου χάριτος.

Επικαιροποίηση του Νόμου Κατσέλη

Ενισχύεται η αποτελεσματικότητα του νόμου Κατσέλη καθώς οι μακροχρόνιες δικαστικές εκκρεμότητες έχουν θέσει σε ομηρία πολλούς δανειολήπτες και με τον τρόπο αυτό καθυστερεί η επάνοδός τους στην οικονομική δραστηριότητα.

1. Βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού συμβιβασμού με πρόβλεψη ότι θα αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 50% + 1 των απαιτήσεων της οφειλής και όχι η πλήρης ομοφωνία (100%) που απαιτούνταν μέχρι σήμερα.

2. Σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης θεσπίζεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης, με στόχο την ταχύτερη εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

3. Προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το δικαστήριο αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης. Η ελάχιστη καταβολή προτείνεται στο 10% της τρέχουσας δόσης, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.

4. Ορίζεται υποχρεωτικά αντίκλητος στην ελληνική επικράτεια στις περιπτώσεις εκχώρησης απαιτήσεων σε αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ως αντίκλητος η τράπεζα που παρείχε το δάνειο.

5. Παρέχεται η δυνατότητα αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και μετά την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εφόσον έχει ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση, προστατεύοντάς τον έτσι από καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος του.


6. Καταργείται η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού που προβλέπεται στο άρθρο 7 Ν. 3869/2010.
Εuro2day
της Αλεξάνδρας Γκίτση

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Χορηγοι

Κομνηνοί Ροδοχωρίου
Rodochoritis
savsidir
Rodochoritis
ouzounis
ktimakelesidi
suma
baxevanosΑγρόκτημα Παρχαρίδης
Giannakidis

ΤΟ BANNER ΜΑΣ

johnvillage

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ, Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΗΣΥΧΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ, ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ.
ΜΠΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
" Η αληθεια απλα υπαρχει. Το ψεμα πρεπει να εφευρεθει... "
Ο Γιαννακοχωριτης αναδημοσιευει τακτικα, στα πλαισια της συνεργασιας του με αλλα ιστολογια, αλλα και στα πλαισια της προσπαθειας του για την αναδειξη του νεου μεσου, που ονομαζεται "κυβερνοχωρος" αρθρα και αποψεις αλλων bloggers.
Στην περιπτωση αυτη παρατιθεται παντοτε η πηγη και συνεπως, το παρον ιστολογιο, αποποιειται καθε νομικης ευθυνης για την ακριβεια των γραφομενων σε αλλα ιστολογια ή ιστοσελιδες.

Followers

Φωτοφραφιες απο τα περασμενα

Φωτογραφιες Συλλογου

Διαφορες Φωτογραφιες Γιαννακοχωριου

ΑΡΧΕΙΟ

Κατάλογος ιστολογίων μου

Related Posts with Thumbnails

Tofai