Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ

Αναρτήθηκε από ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΤΗΣ Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ

Πόσοι απο εσάς ξέρετε πως λένε, ότι δεν πρέπει να πίνουν τίποτα πριν πάνε για ύπνο, διότι θα πρέπει να ξυπνάνε κατά τη διάρκεια της νύχτας?

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ         Δεν ήξερα ποτέ όλα αυτά!         Ενδιαφέρον .......

Κάτι άλλο που δεν ήξερα ... Ρώτησα το γιατρός μου γιατί οι άνθρωποι πρέπει να ουρούν  τόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

 Απάντηση από τον καρδιολόγο μου - Η βαρύτητα κρατά το νερό στο κάτω μέρος του σώματός σας όταν είστε σε όρθια θέση (πόδια πρήζονται). Όταν ξαπλώνετε και το κάτω μέρος του σώματος (πόδια κλπ) είναι στο ίδιο  επίπεδο με τα νεφρά, είναι τότε που τα νεφρά απομάκρυνουν του νερού, επειδή είναι ευκολότερο.
Αυτό, στη συνέχεια, συνδέεται με την τελευταία δήλωση!
Ήξερα ότι θα πρέπει να πιώ μία  ελάχιστη ποσότητα  νερού για να βοηθήσει ξεπλύθούν τις τοξίνες από το σώμα , αλλά αυτό ήταν νέα πληροφορία για μένα. 
Η σωστή στιγμή για να πιεις νερό ...
Πολύ σημαντικό. Από μια καρδιολόγο!
Πίνοντας  νερό σε μία συγκεκριμένη ώρα του 24ωρου  μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητά του στο σώμα. . .


HEART ATTACKS AND WATER !

How many folks do you know who say they don't want to drink anything before going to bed because they'll have to get up during the night.
Heart Attack and Water - I never knew all of this ! Interesting.......
Something else I didn't know ... I asked my Doctor why people need to urinate so much at night time. Answer from my Cardiac Doctor - Gravity holds water in the lower part of your body when you are upright (legs swell). When you lie down and the lower body (legs and etc) seeks level with the kidneys, it is then that the kidneys remove the water because it is easier. This then ties in with the last statement!
I knew you need your minimum water to help flush the toxins out of your body, but this was news to me. Correct time to drink water...
Very Important. From A Cardiac Specialist!
Drinking water at a certain time maximizes its effectiveness on the body

2 glasses of water after waking up - helps activate internal organs

1 glass of water 30 minutes before a meal - helps digestion
1 glass of water before taking a bath - helps lower blood pressure
1 glass of water before going to bed - avoids stroke or heart attack

2 ποτήρια νερό μετά το ξύπνημα - βοηθά στην ενεργοποίηση εσωτερικών οργάνων
1 ποτήρι νερό 30 λεπτά πριν από το γεύμα - βοηθάει την πέψη
1 ποτήρι νερό πριν από το μπάνιο - βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης
1 ποτήρι νερό πριν πάτε για ύπνο - αποφεύγεται εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή προσβολή

I can also add to this... My Physician told me that water at bed time will also help prevent night time leg cramps. Your leg muscles are seeking hydration when they cramp and wake you up with a Charlie Horse.

Μπορώ να προσθέσω και αυτό : Ο γιατρός μου, πού είναι καρδιολόγος είπε ότι πίνοντας νερό πρίν τον ύπνο προφυλάσει απο κράμπες των ποδιών ! Τα πόδια έχουν ανάγκη εφυδάτωσης όταν παθαίνουν κράμπες !

Mayo Clinic Aspirin Dr. Virend Somers, is a Cardiologist from the Mayo Clinic, who is lead author of the report in the July 29, 2008 issue of the Journal of the American College of Cardiology.

Most heart attacks occur in the day, generally between 6 A.M. and noon. Having one during the night, when the heart should be most at rest, means that something unusual happened. Somers and his colleagues have been working for a decade to show that sleep apnea is to blame.

Οι περισσότερες καρδιακές προσβολές συμβαίνουν στην ημέρα, γενικά μεταξύ 6 πμ και του μεσημέριου.
Έχοντας ένα επεισόδιο κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η καρδιά πρέπει να είναι πλέον σε ηρεμία, σημαίνει ότι κάτι ασυνήθιστο συνέβη.
Οι Somers και οι συνεργάτες του έχουν εργαστεί για μια δεκαετία για να αποδείξουν ότι η άπνοια ύπνου είναι να υπέυθυνη.

 
1. If you take an aspirin or a baby aspirin once a day, take it at night.
The reason: Aspirin has a 24-hour "half-life"; therefore, if most heart attacks happen in the wee hours of the morning, the Aspirin would be strongest in your system.

1. Εάν πάρετε μια ασπιρίνη ή ασπιρίνη για παιδιά, μία φορά την ημέρα, πάρτε την το βράδυ.
Ο λόγος: Η ασπιρίνη έχει μια 24-ωρο χρόνο "ημι-ζωής":
Ως εκ τούτου, αν τα περισσότερα εμφράγματα συμβαίνουν τις πρώτες πρωινές ώρες  το πρωί, η ασπιρίνη θα είναι ισχυρότερη εκείνη την ώρα,  στο σύστημά σας.


2. FYI, Aspirin lasts a really long time in your medicine chest, for years, (when it gets old, it smells like vinegar).

Please read on...

2. Για πληροφόρηση σας ,η  ασπιρίνη διαρκεί ένα πραγματικά μεγάλο χρονικό διάστημα στό ράφι σας , για χρόνια, (όταν λήξει ( χαλάσει) , μυρίζει σαν ξύδι).
Παρακαλούμε διαβάστε την ημερομηνία λήξης  ...

 
Something that we can do to help ourselves - nice to know. Bayer is making crystal aspirin to dissolve instantly on the tongue.
They work much faster than the tablets.
Why keep Aspirin by your bedside? It's about Heart Attacks.

Κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας - ωραίο να τα ξέρεις.
Η Bayer κάνει κρυστάλλική ασπιρίνη για να διαλυθεί αμέσως επί της γλώσσας.
Δρά πολύ πιο γρήγορα από ό, τι τα δισκία.
Γιατί να έχεται ασπιρίνη  στην τσέπη σας;    . . . .  Πρόκειται για εμφράγματα.


There are other symptoms of a heart attack, besides the pain on the left arm. One must also be aware of an intense pain on the chin, as well as nausea and lots of sweating; however, these symptoms may also occur less frequently.
Note: There may be NO pain in the chest during a heart attack.

Υπάρχουν και άλλα συμπτώματα της καρδιακής προσβολής, εκτός από τον πόνο στο αριστερό χέρι.
Καθένας πρέπει επίσης να γνωρίζει το συμπτωμα  ενός έντονου πόνου στο πηγούνι, καθώς και η ναυτία και μεγάλη εφίδρωση:
Ωστόσο, αυτά τα συμπτώματα μπορεί επίσης να συμβαίνουν λιγότερο συχνά.
Σημείωση: Μπορεί να ΜΗΝ υπάρχει πόνος στο στήθος κατά τη διάρκεια μιας καρδιακής προσβολής.


The majority of people (about 60%) who had a heart attack during their sleep did not wake up. However, if it occurs, the chest pain may wake you up from your deep sleep.

If that happens, immediately dissolve two aspirins in your mouth and swallow them with a bit of water.
Afterwards: - Call 911. - Phone a neighbor or a family member who lives very close by.- Say "heart attack!" - Say that you have taken 2 Aspirins.


Η πλειοψηφία των ανθρώπων (περίπου 60%) που είχαν υποστεί καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια του ύπνου τους δεν ξυπνήσαν.
Ωστόσο, εάν αυτό συμβεί, ο πόνος στο στήθος μπορεί να σας ξυπνήσει από τον βαθύ ύπνο σας.
Αν συμβεί αυτό, αμέσως, μετά διαλύεται δύο ασπιρίνες στο στόμα σας και να τις καταπιείτε με λίγο νερό.
Στη συνέχεια: - Καλέστε το 166 . - Τηλεφωνήστε ένα γείτονα ή ένα μέλος της οικογένειας που ζει πολύ κοντά -. Πες "καρδιακή προσβολή!" - Αναφέρατε  ότι έχετε πάρει 2 ασπιρίνες.
 
 
Take a seat on a chair or sofa near the front door, and wait for their arrival and ...DO NOT LIE DOWN!
A Cardiologist has stated that if each person after receiving this e-mail, sends it to 10 people, probably one life could be saved!
I have already shared this information. What about you?
Do forward this message. It may save lives!
"Life is a one time gift"
 
 Κάθιστε σε μια καρέκλα ή καναπέ κοντά στην εξόπορτα  και να περιμένετε για την άφιξή του 166  και ... Μην ξαπλώνετε!

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Χορηγοι

Κομνηνοί Ροδοχωρίου
Rodochoritis
savsidir
Rodochoritis
ouzounis
ktimakelesidi
suma
baxevanosΑγρόκτημα Παρχαρίδης
Giannakidis

ΤΟ BANNER ΜΑΣ

johnvillage

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ, Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΗΣΥΧΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΙΔΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΩΝ, ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ.
ΜΠΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
" Η αληθεια απλα υπαρχει. Το ψεμα πρεπει να εφευρεθει... "
Ο Γιαννακοχωριτης αναδημοσιευει τακτικα, στα πλαισια της συνεργασιας του με αλλα ιστολογια, αλλα και στα πλαισια της προσπαθειας του για την αναδειξη του νεου μεσου, που ονομαζεται "κυβερνοχωρος" αρθρα και αποψεις αλλων bloggers.
Στην περιπτωση αυτη παρατιθεται παντοτε η πηγη και συνεπως, το παρον ιστολογιο, αποποιειται καθε νομικης ευθυνης για την ακριβεια των γραφομενων σε αλλα ιστολογια ή ιστοσελιδες.

Followers

Φωτοφραφιες απο τα περασμενα

Φωτογραφιες Συλλογου

Διαφορες Φωτογραφιες Γιαννακοχωριου

ΑΡΧΕΙΟ

Κατάλογος ιστολογίων μου

Related Posts with Thumbnails

Tofai